Home.Tekenwerk.Vergunningen.Projecten.Algem. voorwaarden.Contact formulier.
Telefoon 0318 - 48 65 10
Telefax 0318 - 48 45 42
Mobiel 06 - 55 15 89 66

Info@bouwbedrijfachterstraat.nl
www.bouwbedrijfachterstraat.nl
Bouwbedrijf
Achterstraat
Tekenwerk
Met uw idee en budget als uitgangspunt gaan we aan de slag met een eerste ontwerp, het voorlopig ontwerp.
Deze tekening(en) wordt/worden met u besproken en pas wanneer uw plan hier helemaal naar wens is weergegeven, wordt het definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie
Nadat uw plan de goedkeuring van de welstand-commissie heeft verkregen, gaan wij voor u de definitieve bouwaanvraag regelen.